lukk

Difteripaviljong

Bygningen ble tatt i bruk som difteripaviljong i 1914. I 1928 ble difterifunksjonen overtatt av Oslo kommune og medisinsk avdeling overtok bygningen.

Difteripaviljongen er en lav, T-formet, enetasjes mursteinsbygning med saltak, tekket med tungeskifer. Bortsett fra det utskytende midtpartiet er den tilnærmet identisk med paviljongen på motsatt side av gata.

Bygningen var opprinnelig en del av en akse, med allébeplantninger gjennom sykehuset. Aksefunksjonen var i viss grad tilstede ennå da kirurgiblokken ble oppført på 1920-tallet, men ble helt borte da medisinblokken i 1958 ble lagt på tvers av ferdselsåren. Paviljongens pendant på den andre siden av gaten var tiltenkt skarlagensfeberpasienter, og ytterligere en paviljong skrått over gaten var tiltenkt isolasjonspasienter. Med en kombinert tyfus-/ poliopaviljong fra 1921, like sør for difteripaviljongen, var det nåværende symmetriske paviljongmiljøet etablert.

Fasadene er brutt opp ved små framspring på kortsidene og ved inngangspartiet hvor taket er trukket ned. Mot terrenget er det en kraftig, pusset sokkel og opp mot taket en pusset gesims som noen steder glir over i ytterveggen. Vinduene er smårutete og med varierende høyde og bredde. Utvendig er bygningen utpreget autentisk, med unntak av en nyere dør og en forbindelse til medisinblokken på nordsiden. Også innvendig er autentisiteten relativt stor. Arkitekt: Victor Nordan.

Bygningen står oppført på Gul liste som bevaringsverdig. Formålet med vernet av difteripaviljongen er å bevare en helsehistorisk verdifull bygning tilknyttet epidemiberedskapen i perioden 1910-1925.

Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering.

Teksten er delvis hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.