lukk

Centralfyrhus

Det gamle centralfyrhuset fra 1924 ligger langs med trondheimsveien, i den nordlige delen av sykehusområdet. Fyrhuset ble oppført sammen med kirurgiblokka. Det var planlagt for elektrisk drift med Aker Elektrisitetsverk, men med vanlig kullfyring som reserve.

Bygningen har én høy etasje over bakken og én gravd ut under jordbåndet. Det høye valmede taket er tekket med tungeskifer. Fasadene har granittsokkel, grovpusset mur med dekorative elementer som kvaderstein og omramming rundt rundbuevinduene. Vinduene i jern er trolig originale. Fyrhuset har alltid hatt en frittstående pipe, men fikk relativt nylig skiftet ut den originale med en ny betongpipe.

Bygningen står oppført som bevaringsverdig på Gul liste. Fornålet med vernet er å bevare spor etter den gamle infrastrukturen/tekniske forutsetninger for driften av sykehuset.
Bygningen var en viktig forutsetning for driften av sykehuset og har betydelige arkitektoniske kvaliteter.

Teksten er delvis hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.