lukk

Stig kafé

Det sies at Stig kafé fra gammelt av var en skysstasjon med stall og overnattingsmuligheter i uthuset til kafeén. Da familien Kjeldstad kom til Stig våren 1939, overtok de "Sportskafé Stig". Familien Kjeldstad drev serveringsstedet frem til ca. 1960. I tilknytning til kafeén var det en dansepaviljong og en liten serveringspaviljong samt bord til uteservering.

Like ved Stig kafé lå gården Stig som tidligere var en plass under Disen. Gården ble fradelt i 1888 og er i dag revet. Sagnet forteller at gårdens navn skyldes et fotspor av en jutul i berget nær ved gården, men det kan godt være den gamle veien eller stien til Hadeland som går forbi gården som har gitt gården navnet. På gamle kart er gården kalt Stie. Isskjæring var en viktig del av inntekten til gården og Halsnesdammen (Nedre isdam) som lå like nedenfor gården ble brukt helt frem til 1920-tallet da virksomheten ble flyttet opp til Øvre isdam.
Kilde: Kulturminneguide. Vandringer i bydel Bjerke