lukk

Selvbyggerveien

I 1950 kjøpte USBL sin første eiendom, Stig ved Årvoll. Her ble det oppført 66 treromsleiligheter i firemannsboliger i to etasjer. Mesteparten av arbeidet ble utført på dugnad, og leilighetene ble tildelt på bakgrunn av den enkeltes arbeidsinnsats. Den store dugnadsinnsatsen førte til lavere innskudd og husleien. Av småhusbebyggelse gikk firemannsboligen for å være den billigste løsning i tiden rett etter andre verdenskrig. Ulempen med å ha en felles inngang, og dårlig kontakt med uteområdene for de som bodde i annen etasje, medførte at rekkehuset etter hvert ble fortrukket. På Stig ble det også bygd rekkehus i to etasjer. Rekkehusene hadde tre soverom og flere av de hadde skjevt røstet tak.