lukk

Linderud gamle skole

Skolen ble bygget av grosserer Mogens L. Mathiesen på Linderud gård. I 1860 skjenket han både skolebygningen og 10 mål tomt til Aker kommune. Mathiesen var opptatt av skolesaken og ønsket at barna i distriktet, særlig husmannsbarna, skulle få kort vei til skolen. Skolekresten var stor, den omfattet både Sinsen, Tonsen, Refstad og Årvoll og plassene under Disen, Økern, Borrebekken, Linderud, Bredtvet, Rødtvet, Kalbakken og Nordtvet. Før den faste skolen ble bygget foregikk undervisningen på forskjellige gårder (omgangsskole eller rodeskole).

Barna på storgårdene ble som regel sendt på private skoler i byen. Da fastskolene kom, kunne de gå der de første par årene, men deretter ble de overflyttet til byen, eller det ble holdt huslærere. Et slikt skille eksisterte også på Linderud. I 1862 gikk det 70 barn på Linderud skole, i tillegg gikk 10 barn på privatskolen som holdt til på Linderud gård, og som ble drevet av frøknene Leschly. 9 barn gikk på skole i byen og 5 hadde huslærere. Antall skolepliktige i distriktet var 151. Det var dermed over 40 % som ikke møtte opp på skolen. Dette tallet holdt seg høyt gjennom hele 1800-tallet.

Linderud skolen ble nedlagt i 1900, og både bygninger og tomt gikk tilbake til eieren, grosserer Mathisen. Han stiftet da et legat på 25 000 til utdannelse av gutter inntil 18 år i fortrinnsvis Linderud skolekrets. I dag er alle bygninger revet.

Kilder:
Årbok Groruddalen Historielag 89/90, Jan Arne Tangerud og Gro Hoddevik.
Aker 1837 - 1937. Bind II.