lukk

Funnsted økser og flintknoll

I Østerheimsveien 5 ble det i 1946 funnet tre slipte flintøkser og en flintknoll 0,75 m under bakken. Funnet ble gjort i myrholdig jord og er tolket som et offerfunn fra yngre steinalder.

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca 3800-1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk og at man begynner å slipe steinredskaper.