lukk

Funnsted jernøks

Her ble det funnet en jernøks fra folkevandringstiden ca 10-15 cm under markoverflaten.

Folkevandringstid regnes som perioden mellom 400-570 e. Kr. De store folkevandringene i Europa som har gitt navn til perioden fant ikke sted i Norge. I stedet ble det her dannet små høvding- og kongedømmer i løpet av perioden. Bosettingen i Norge er preget av enkeltgårder og den enkeltes posisjon i samfunnet synes å være bestemt av slekt, eiendom og jord. Perioden kjennetegnes av befolkningsøkning, ekspansjon av jordbruksområder, handel med Europa, bygging av bygdeborger. I tillegg stammer de største gravhaugene vi har i Norge fra denne perioden.