lukk

Eldre steinalderfunn

Eldre steinalderfunn. Her er det funnet en skivespalter av flint, en nøstvetøks, et emne til en nøstvetøks av grønnstein, et slipesteinsfragment, en halvsirkelformet gjenstand av rød sandstein, et stykke avfallsflint og et stykke bergkrystall. Funnet ble gjort ca 30 cm under markoverflaten.

Eldre steinalder regnes som perioden fra isen trakk seg tilbake etter siste istid (ca 13000 år siden) og frem til ca 3800 f.Kr. Menneskene i eldre steinalder var jegere, fiskere og sankere. De var ikke bofaste, men beveget seg i terrenget ut fra årstid og ressurser. Eneste tamdyret var hunden. Mot midten av eldre steinalder ser det ut til at noen grupper spesialiserte seg mer mot fangst av landpattedyr, mens andre grupper mot sjøpattedyr. Fra slutten av eldre steinalder stammer nøstvetøksene, økser tilvirket av forskjellige typer lokal bergart som antageligvis ble brukt til uthuling av stokkebåter. Slike økser er det gjort flere funn av i Oslo og er samtidige med helleristningene ved Sjømannskolen på Ekeberg.