lukk

Årvoll gård

Navnet har med orrfugl å gjøre. Norrønt Orravellir betyr ”orrhanevollene”, så vi kan gjette på at det var spill og leik her i middelalderen.

Gården har gjennomgått de samme eierskiftene som andre akergårder; fra kirke til Kronen, videre til velhavende byborgere og så til selveiende bønder. Oppsitteren Jochum Hanssøn Aarvold kjøpte gården i 1748, og våningshuset er fra 1836.

Jordveien ble utlagt til boligbygging på 1950-tallet. Gårdens bygninger anvendes i dag til flere ulike kulturformål og er å regne som et kulturelt knutepunkt og aktivitetssenter i Bydel Bjerke.